Luna Labs är en insiktsbyrå med fokus på de områden där olika generationers värderingar tenderar att ligga långt ifrån varandra.

Luna Labs

Lika många gånger som en källsorteringspåse i papp gått sönder. På golvet utanför sitt kärl. Lika ofta har vi på Luna Labs fått frågan “vi fattar att vi måste tänka om, men vad ska vi göra?”

Frågan kommer oftast från en kund som vill agera, men upplever frustration över att inte veta hur man på bästa sätt möter morgondagens konsument, medborgare eller anställd. Vi förstår frågan och vi älskar att jobba med svaret!

Vad gör Luna Labs?
Luna Labs jobbar rådgivande. Vi fokuserar på en hållbar- och kreativ process och tar fram insikter och handlingsstrategier. Hur en strategi kan se ut varierar. Det som förenar är vårt intresse och förståelse för olika generationer och vår samlade erfarenhet av insikts- och kommunikationsarbete.

Upcycled insights
Matvärlden införde precis en “ofta bra efter”-märkning. Inom modeindustrin pratar man om “slow fashion”. Den gemensamma nämnaren är hållbarhet. Det gillar vi och har därför antagit samma grundtanke i vår arbetsprocess. Vi kallar det för ‘upcycled insights’. Precis som det låter handlar det om att tillvarata redan befintliga insikter.

Skulle någon fråga oss hur vi kan jobba ihop skulle vi svara med följande punktlista:

  • Handlingsstrategier
  • Upcycled insights
  • Produkt- och omvärldsanalys
  • Workshops
  • Föreläsningar
  • Rådgivning och second opinion
  • Undersökningar / fokusgrupper / djupintervjuer

Kontakta oss

Bild på Lovisa Sterner
Lovisa Sterner
Grundare & VD
Bild på Caroline Jungsand
Caroline Jungsand
Grundare & strateg
Bild på Desiree Maurd
Désirée Maurd
Grundare & strateg
Bild på Fanny Ohlsson
Fanny Voltaire
Analytiker
Bild på Johanna Zetterström
Johanna Zetterström
Innehållsproducent

Våra kunder